Ukraina põgenikele // Для украинских беженцев

Foto: Kostiantyn Stupak // Фото: Константин Ступак (pexels.com)

Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed pakub ukrainlastele võimalust tutvuda Eesti loodusega

2022. aasta kevadel kandideeris Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed Sotsiaalse innovatsiooni labori ja Eesti Pagulasabi koolitusprogrammi. Mitme kohtumise tulemusel arendati välja uue teenuse prototüüp, mille eesmärk on tutvustada Ukraina pagulastele Eesti loodust ja tuua kokku eri rahvusest loodushuvilisi. Projekti raames pakume pagulasperedele võimalust tutvuda Eesti looduse eri külgedega. Näiteks on plaanis käia korjamas kohalikke seeni, tutvuda Eesti imetajatega, jalutades avastada Tartu linnaloodust, geoloogiat ja muud. Sündmuste sari toimub augustist kuni novembri lõpuni, kokku saadakse kaks korda kuus. Eesti loodust tutvustav sündmuste sari toimub tänu MTÜ Eesti Pagulasabi toetusmeetmele. 

Esimene kokkusaamine toimub 13. augustil, kus räägime Tartu Emajõega seotud taime- ja loomaliikidest. Rohkem teavet tulevaste sündmuste kohta leiab Tartu Ülikooli loodusmuuseumi kodulehelt.

 

Музей природы и Ботанический сад Тартуского университета предлагает украинцам возможность познакомиться с природой Эстонии 

Весной 2022 года музей Природы и Ботанический сад Тартуского университета принял участие в программе курсов от Лаборатории Социальных инноваций (Sotsiaalse innovatsiooni labor) и Эстонского совета помощи беженцам. В результате нескольких встреч был разработан новый прототип услуги, цель которой познакомить беженцев из Украины с природой Эстонии и объединить заинтересованных природой людей разных национальностей. В рамках проекта предлагаем семьям беженцев ознакомиться с различными сторонами природы Эстонии. Например, в планах пойти собирать местные грибы, познакомиться с млекопитающими Эстонии, в пешей прогулке по Тарту обнаружить городскую природу, геологию и многое другое. Серия мероприятий проходит с августа по конец ноября, встречи проходят два раза в месяц. Знакомящая с природой Эстонии серия мероприятий проходит при поддержке Эстонского совета помощи беженцам.

Первая встреча будет 13 августа, где будем говорить о видах растений и животных связанных с рекой Эмайыги, протекающей через Тарту. Больше информации о предстоящих событиях находится на официальном сайте музея Природы Тартуского университета.

 

Lisateave // Дальнейшая информация: 

Tartu Ülikooli loodusmuuseum // Музей природы Тартуского университета

loodusmuuseum@ut.ee

www.natmuseum.ut.ee