Turvaline botaanikaaia külastus

Hea külastaja! Me hoolime oma töötajate ja külastajate tervisest, mistõttu palume Sul tutvuda turvalise botaanikaaia külastuse tingimustega.

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele tuleb kõigil Tartu Ülikooli botaanikaaia täiskasvanud külastajatel esitada kohapeal üks järgnevatest tõenditest koos isikut tõendava dokumendiga:

 • tõend vaktsineerimiskuuri läbimise kohta;

 • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend.

Külastajatel alates 12. eluaastat ja 3 kuud kuni 17 eluaastat palume esitada koos isikut tõendava dokumendiga:

 • tõend vaktsineerimiskuuri läbimise kohta;

 • COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend;

 • PCR või antigeen-RT testi negatiivse tulemuse testitõend. PCR test peab olema tehtud mitte rohkem kui 72 tundi ning antigeen-RT test mitte rohkem kui 48 enne üritust ning test peab olema tehtud tervishoiuteenuse osutaja poolt. Lisaks aktsepteerime apteegis tehtud antigeeni kiirtesti tulemust, mille kohta on väljastatud tõend.

Muuseumis kohapeal testimisvõimalus puudub.

COVID tõendit võib näidata digitaalselt nutiseadmes või väljaprindituna paberil. Tõendiks võib olla teise riigi andmebaasi väljatrükk, mis on ametlikult kinnitatud. COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimist saab tõendada ka paberkandjal kollase vaktsineerimispassiga.

Alates 12. eluaastast tuleb kanda kogu külastuse vältel maski. Maske on võimalik soetada ka kohapeal (hind 0,50 eurot). Lisaks palume muuseumi külastamisel desinfitseerida käsi ja hoida teistega sobivat distantsi. Muuseumis on käte desinfitseerimise võimalused mitmel pool.

 

Õppeprogrammid ja ekskursioonid

Alates 15.11.2021 saavad õpilased osaleda õppekavajärgsetel klassikülastustel vaktsineeritust, läbipõdemise või negatiivset testitulemust tõendamata. Erand kehtib nii üldharidus- kui kutseõppeasutuse õpilastele ning seda kohaldatakse alates 12. eluaastast kuni 2021/2022 õppeaasta kestel 19-aastaseks saavatele õpilastele. Tegevustest võivad osa võtta kontaktõppel olevad haigustunnusteta õpilased. Õpilaste saatjatel tuleb esitada COVID tõend.

------

Oleme liitunud turvalisuse tagamisele pühendumist näitava Hea tahte kokkuleppega. Külastajana tunned kokkuleppe partnereid ära „Siin on turvaline“ märgise järgi. Teenusepakkujana pühendume turvalise klienditeekonna tagamisele ja oleme vastutustundlikud ning kinnitame, et täidame kõiki Terviseameti poolt ette nähtud juhiseid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Meie eesmärk on tagada ohutus nii külastajatele kui ka töötajatele. Märgise väljastamist Tartus ja Lõuna-Eestis koordineerivad Visit Tartu ja Lõuna-Eesti Turismiklaster. Loe rohkem EASi kodulehelt ja VisitTartu lehelt.

 

 

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

 • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud COVID-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;

 • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;

 • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;

 • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;

 • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;

 • personalil ja külastajatel palutakse vajadusel või vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;

 • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;

 • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;

 • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;

 • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.

   

Lisateave:

Tartu Ülikooli botaanikaaed

tel 737 6180

botaed@ut.ee

www.botaanikaaed.ut.ee