Looduskaitsealused taimed botaanikaaias

Botaanikaaiad on sajandeid uurinud ja tutvustanud taimeriigi mitmekesisust, taimede kasulikke omadusi ja nende kaitse vajadust. Meid ümbriteseva looduse muutumine inimtegevuse ja looduslike tegurite mõjul on botaanikaaedade taimekollektsioonide väärtust veelgi suurendanud.

Rahvusvahelise botaanikaaedade looduskaitseorganisatsiooni Botanic Gardens Conservation International (BGCI) http://www.bgci.org  andmetel säilitatakse maailma  botaanikaaedades enam kui 80 000 liiki taimi. Mõnede hävimisohus olevate taimeliikide ainuke kasvukoht ongi vaid botaanikaaedades.   

Tartu Ülikooli botaanikaaed on selle organisatsiooni liige 2002. aastast ja alates 2005. aastast on võtnud oma tegevuse aluseks  ülemaailmse taimede looduskaitse strateegia (Global Strategy for Plant Conservation) https://www.cbd.int/gspc/. Strateegia VIII eesmärk näeb ette hoida 75% ohustatud liikidest botaanikaaedades ja säilitada 20% ohustatud liikide populatsioonidest taastustegevusega. IX eesmärk kutsub üles hoidma 75% väärtuslikest ja ohustatud kultuurtaimedest botaanikaaedades (hoiupeenrad, seemnepangad, koekultuurid).

Sellest tulenevalt on viimastel aastatel  botaanikaaedades lisaks uurimis- ja haridustööle hakatud suuremat tähelepanu pöörama ohustatud ja haruldaste taimeliikide ja -sortide uurimisele, kogumisele ja säilitamisele.

Tartu Ülikooli botaanikaaias kasvab erinevates osakondades Eestis kaitstavast 261 taimeliigist kokku 136 liiki. Oleme osalenud kaitsealuse taimeliigi - aasnelgi –  populatsiooni taastamisel pärast tee-ehitust Maardu lähistel. Välja on selgitatud kaitsealuse puuliigi – hariliku jugapuu – populatsioonide geneetiline mitmekesisus Eestis. Botaanikaaed järgib Eesti ex-situ looduskaitse strateegiat ja arengukava.  

Alates 2002. aastast osaleb botaanikaaed riiklikus programmis „Eesti põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi säilitamine“ http://www.etki.ee  ja uurib, kogub ning säilitab Eestis aretatud haruldasi ilu-, ravim- ja maitsetaimi. Vastavas andmebaasis on 615 nimetust (vt. Geneetilised ressursid).