Loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani ja geoloog Mare Isakar pälvisid autasu

Foto: Andres Tennus

Avaldatud 01.11.2022

28. oktoobril võttis Tartu Ülikooli senat vastu otsuse autasustada kavalere Tartu Ülikooli suure medaliga. Lisaks kinnitas rektor Toomas Asser Tartu Ülikooli Tänutähe, medali, aumärgi ja teenetemärgi „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ saajad.

Rektor Toomas Asser tunnustas väljapaistva töö eest Tartu Ülikooli medali, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ ülikooli liikmeid, teiste seas pälvis Tartu Ülikooli aumärgi loodusmuuseumi ja botaanikaaia loodushariduse koordinaator Külli Kalamees-Pani ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustati loodusmuuseumi ja botaanikaaia geoloogiliste kogude peavarahoidjat Mare Isakari.

„Tartu Ülikoolis olen ma töötanud kogu elu, minu jaoks on see tegelemine nii oma hobi kui ka tööga. Juba õppimise ajal asusin tööle ning kohe sain väga hea ülevaate aastate, isegi aastasadade jooksul kogutud kivististest, kivimitest ning mineraalidest ülikooli geoloogilistes kogudes. Nimelt polnud tol ajal arvuteid ega andmebaasi, vaid materjali leidmiseks tuli palju sahtleid avada ja meelde jätta. Geoloogilise materjali määramise ja digitaliseerimisega olengi tegelenud põhiliselt kogu oma tööaja. Sama oluline on olnud õppetöö ja loodusmuuseumi uue geoloogilise ekspositsiooni ettevalmistamine,“ sõnas Isakar. „Pean oma tööd väga tähendusrikkaks, sest annan panuse nii kogude hoidmisse ja kättesaadavaks tegemisse kui ka nende süstemaatilisse täiendamisse ja dokumenteerimisse, mis võimaldab tuleviku loodusteadlastel kasutada vähemalt niisama esinduslikke arhiive nagu meil praegu.“

Ülikoolisisese kõrgeima tunnustuse, Tartu Ülikooli suure medaliga autasustati kunstiajaloo professorit Juhan Maistet, loodusteadusliku hariduse professorit Miia Rannikmäed ja õigusnõunik Aliis Liini. Ülikoolile suuri teeneid osutanud ülikooliväliseid inimesi tunnustas rektor Tartu Ülikooli Tänutähega.

Rektor annab ülikooli teenetemärgid pidulikult üle 25. novembril.

Tutvu teenetemärkide kavaleridega ülikooli kodulehel.

Tartu Ülikooli teenetemärgiga tunnustamise ettepanekuid võivad teha kõik ülikooli liikmed. Selleks tuleb kandidaadi nimi ja lühike põhjendus esitada ülikooli kodulehel. Suure medaliga tunnustamise otsuse teeb senat oma oktoobrikuu istungil; medali, tänutähe, aumärgi ja teenetemärgiga „100 semestrit Tartu Ülikoolis“ tunnustamise otsustab rektor vahetult pärast senati istungit.

Lisateave:

Tartu Ülikooli botaanikaaed

tel 737 6180  

botaed@ut.ee

www.botaanikaaed.ut.ee