Klassist välja - loodusmuuseumi, botaanikaaeda ja teatrisse!

Avaldatud 28.01.2020
 
Tartu Ülikooli loodusmuuseum ja botaanikaaed koos Vanemuise teatriga kutsuvad 1.-5. juunil kooliaastat lõpetama klassist välja. See on hea võimalus külastada ühe programmiga nii loodusmuuseumi, botaanikaaeda kui ka teatrit.
 
Õppeprogrammi raames toimuvad mängulised tunnid Tartu Ülikooli loodusmuuseumis, Tartu Ülikooli botaanikaaias ja teatris Vanemuine. Tund toimub kell 10.00-11.30, peale mida kohtuvad kõik klassid Vanemuise teatri suures majas, kus kell 12.00 toimub hariduslik etendus.Igal päeval on oma teema. Õpetajal on võimalik oma klassile valida TÜ loodusmuuseumi tund ja teatri külastus või TÜ botaanikaaia tund ja teatri külastus - kõigil on võimailk leida omale kõige sobivaim ja huvitavaim teema. Osalema ootame 1.-10. klassi õpilasi.
 
1. ja 2. juunil on nooremale vanuseastmele mõeldud TÜ loodusmuuseumi tund “Loomade liikumine” või TÜ botaanikaaia tund “Taimede tants” ja pärast seda saab minna Vanemuise teatri tantsutundi “Tants läbi aegade”.
 
3. juunil on nooremale vanuseastmele mõeldud TÜ loodusmuuseumi tund “Hääled loomade maailmas” või TÜ botaanikaaia tund “Hääled ja helid taimemaailmas ja botaanikaaias” ning pärast seda toimub Vanemuise teatri muusikatund "Appi! Ooper!?" I osa.
 
4. juunil on keskmisele vanuseastmele mõeldud TÜ loodusmuuseumi tund “Loomade kaitsekohastumused” või TÜ botaanikaaia tund “Taimede kaitsekohastumused” ja pärast seda on Vanemuise teatri muusikatund "Appi! Ooper!?" II osa.
 
5. juunil on vanemale vanuseastmele mõeldud TÜ loodusmuuseumi tund “Loomade kaitsekohastumused” või TÜ botaanikaaia tund “Taimede kaitsekohastumused” ja pärast seda on Vanemuise teatri draamatund “Valmisolek on kõik”.
 
Miks tulla klassist välja? TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia tund võimaldab õpilastel saada vahetuid kogemusi elusloodusest ja avastada elurikkust. Sellised vahetud kogemused jäävad hästi meelde ja kinnistavad õpitut. TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia külastamine lähendab õpilasi loodusega, aitab neil mõtestada eluslooduse rolli inimestele ja teadvustada loodust hoidvaid käitumisjuhiseid. Loodusmuuseumi ja botaanikaaia tundides õpime loodust (sealhulgas loomi, linde, putukaid, taimi jt) märkama ja tundma. Mida tunneme, sellest oskame ka lugu pidada, hoida ja armastada. Seetõttu on loodusharidusel ja -haritusel suur osa õpilaste hoiakute ja väärtushinnangute kujunemisel. Looduse tundmaõppimine toimub “Klassist välja” tundides mängulise ja praktilise tegevuse käigus. Kindlasti äratame loodusmuuseumis ja botaanikaaias õpilastes huvi eluslooduse vastu. Tundides juhime tähelepanu sellele, et hoiaksime oma kodukoha parke, metsatukki, järvesilmi ja jõgesid, sest nendega on seotud sajad looma-, taime- ja seeneliigid, kelle käekäik sõltub meist. Õppimine klassist väljas paneb lapsed koostööd tegema ja seeläbi areneb ka nende sotsiaalne hakkamasaamine.
 
Teatris toimuvates tundides mängitakse päriselu läbi väga erinevate, kaasahaaravate, tihti uskumatuna tunduvate lugude abil. Teatris pole ekraani, mis kõik justkui kaugeks ja mittepuudutavaks muudab. Olulised on kooliga tehtud teatrite ühiskülastused, sest arvatavasti on õpilasi, kes muidu satuks teatrisse oluliselt harvem või hoopis mitte. Pärast etendust võib koolis teha analüüsiva tunni, kus esiplaanil on õpilase isiklik arvamus, tunded, mõtted, mida etendus tekitas. Vaataja mõtte- ja tundemaailma rikastamise eesmärgil töötavad teatris paljud oma ala meistrid.
 
Hea õpetaja, registreeri oma klass kooliaasta lõpetamiseks silmaringi laiendavale programmile, pakkudes õpilastele võimaluse omandada enam kui ainult klassiruumis olles.

 
Info TÜ loodusmuuseumi ja botaanikaaia tundide kohta ning broneerimine telefonil: 737 6076 või loodusmuuseum@ut.ee. Infot Vanemuise teatri tundide kohta saab kollanekass@vanemuine.ee