Eesti taimede osakond

Tartu Ülikooli botaanikaaias hakati Eesti kohaliku taimestiku liike kasvatama eraldi osakonnas professor F. Bucholtzi juhtimisel 20. sajandi alguses. Kohaliku floora pärismaistest liikidest on Eesti looduslike taimede osakonnas 2017. aasta seisuga esindatud 700 ehk ligikaudu pooled.

Eesti geograafilise asendi tõttu on meie kliima ja mullastik ning nendega seotud taimede kasvukohad mitmekesised - mererannikuid, rabasid, loopealseid, veekogusid, erinevat tüüpi metsi ja niite iseloomustavad eripärased liigid. Eesti taimede osakond pakub võimalust teha lähemat tutvust vaheldusrikka loodusliku taimestikuga.

Taimed on istutatud peenardele vastavalt looduslikult erinevatele kasvukohtadele, tutvustades ka ligikaudu poolt Eesti looduskaitsealustest taimeliikidest – 2017. aastal oli neid osakonnas 110.