Dendraarium

Dendraarium hõlmab suurema osa aia pinnast ja on jagatud taimegeograafilisteks osakondadeks: Euroopa, Ida-Aasia ja Põhja-Ameerika.

Euroopa osakonnast võib leida Eesti jämedaima hariliku vahtra (Acer platanoides). Ida-Aasia kõige väärtuslikumad taimed on vanad pähklipuud, korgipuud ja mitmesugused vahtraliigid. Põhja-Ameerika osakonnas püüab pilku ameerika pärn (Tilia americana), millel lehelabal pikkust kuni 20 cm. Tähelepanu väärivad kanada juudapuu (Cercis canadensis), kolmeastlaline glediitsia (Gleditsia triacanthos), mägi-võlupõõsad (Fothergilla major) ja erinevad tsuuga liigid.

Aprillis sinetab maapind silla õitest, mais järgnevad lõokannused ja kanakoolmed. Pargi arengusuund ongi ühendada puud ja rohttaimed ühtseks geograafiliseks istutuseks.

Viimastel aastatel oleme taimegeograafiliselt rajatud parki palju täiendanud ja ümber kujundanud. Ida-Aasia osakonda on laiendatud Euroopa osa arvelt ja mis peamine, oleme ka pargialust rohurinnet püüdnud vastava piirkonna taimedega haljastada. Kõige uuem on 2014. aastal kujundatud ja istutatud Ida-Aasia nõlv tiigi küljel.

Oleme jätkanud uute Eestile põnevate puu- ja põõsaliikide katsetamist Tartu üsna ebastabiilste talvedega kliimas. Aeg näitab, mis liigid siin vastu peavad ja edenevad või vastupidi.