Andmebaasid

 

Uuendatud on meie andmebaas OTSI TAIME. Andmebaas kajastab taimi 2021. aasta seisuga.TÜ botaanikaaia taimede nimekiri pole täiuslik, kuid näitab taimekogude praegust seisu meie aia võimalustele vastava täpsusega.

Andmebaasi OTSI TAIME kasutusjuhend (2021):

  • Andmebaasi koostamisel on kasutatud järgmisi allikaid:

„Zander Handwörterbuch der Pflanzennamen” 19. väljaanne, 2014

„Mabberley`s plant-book” 4. Väljaanne, 2017

https://www.tropicos.org/name/Search

https://www.nordic-baltic-genebanks.org/gringlobal/taxon/taxonomysimple.aspx

http://www.efloras.org/

http://www.theplantlist.org/

https://wfoplantlist.org/plant-list

http://www.catalogueoflife.org/col/search/all

https://powo.science.kew.org/

http://www.orchidspecies.com/indexpl-pz.htm

http://www.llifle.com/Encyclopedia/

http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/

The Pteridophyte Phylogeny Group (2016): A community-derived classification for extant lycophytes and ferns. Journal of Systematics and Evolution, 54(6), 563-603. https://doi.org/10.1111/jse.12229

http://eseis.ut.ee/ial5/fce/fce52supplement/FCE52_Vellak_supplement.htm

 

  • Sorte on kontrollitud paljudest aianduse käsiraamatutest ja interneti andmebaasidest. Näiteks:

http://apps.rhs.org.uk/horticulturaldatabase/

https://www.ishs.org/sites/default/files/static/ScriptaHorticulturae_18.pdf

https://www.rose.org/modernroses

http://davesgarden.com/guides/pf/search.php

 

Otsingulahtris sort esineb erinevaid kirjeid:
  • kui sordinimi on kirjutatud ülakomade vahele ja algab esisuurtähega, on tegu rahvusvaheliselt registreeritud sordinimega (näiteks Rosa 'Frühlingsgold') või sordiaretaja registreerimata aretisega (näiteks Rosa 'Maakodu') või on sordinime autor andnud nime looduslikule vormile (näiteks Anemone ranunculoides 'Kassari')

  • kui sordinimi on kirjutatud suurtähtedega ja ülakomad puuduvad, on tegemist  kaubandusliku sordinimega (näiteks Rosa BACCARA)

  • kirjas võivad olla ka mõlemat tüüpi sordinimed (näiteks Vanda DIVANA PINK MAROON ('Spcdw1711')

  • mõnel juhul on näha ka sordirühma nimi tähisega Group (näiteks: Marginatum Group, eestikeelse nime lahtris vaste: Marginatum-rühm)

  • orhideede puhul on sordirühma tähiseks grex (näiteks: Pinocchio grex)

Eestikeelsed nimed pärinevad http://www.ut.ee/taimenimed/ andmebaasist

  • Otsingulahtrites olevate lühendite seletusi:

lhybrt: ×  - hübriidne liik

laut:  liigi autori nime lühend

var:    subsp. - alamliik

var. -  teisend

f. - vorm

varietas: vastavalt kas alamliigi, teisendi või vormi nimetus

vaut: vastavalt kas alamliigi, teisendi või vormi autori nime lühend

saut: sordi autori nimi

maartase/määrtase - määramistaseme näitaja tähendused

1 – taim on sissetuleku nimega, kas pole kontrollitud või on see keeruline

2 – taime on määratud, kuid tulemus pole päris kindel

3 – kontrollimise tulemusel on leitud, et taime taksonoomiline kuuluvus vastab nimele

enimi: eestikeelne taimenimi