Õppeprogrammid alates 2021

 Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia 98 õppeprogrammi on saanud kvaliteedimärgise ning kodulehel on kättesaadavad detailsed programmide kirjeldused, milles on välja toodud programmi sisu, metoodika, juhendajad ning seos õppekavaga.  

Kvaliteedimärgisega programmid on määratletud kooliastmete kaupa, mis teevad konkreetsele klassile programmi valimise edaspidi lihtsamaks. Kvaliteedimärgiseks valiti murakas, sest see Eesti looduses kasvav väga maitsev mari on hea võrdkuju kõrge kvaliteediga keskkonnaharidusele. 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi ja botaanikaaia õppeprogrammide pagas on teemadelt ja vanuseastmetelt väga mitmekesine ning 2020. aastal alanud kvaliteedihindamise protsess saab olema pidev. Programmide esitamine kvaliteedimärgisele jätkub ka edaspidi. 

NB! Loetelu täiendatakse jooksvalt. Vaata ka TÜ loodusmuuseumi õppeprogramme SIIT.

 Eesti taimekooslused botaanikaaias 2

Programmi „Eesti taimekooslused botaanikaaias” raames õpilased vaatlevad ja õpivad tundma Eesti taimekooslusi ning neile iseloomulikke taimeliike botaanikaaia välikollektsiooni näitel. Rühmatöös uurivad õpilased loo-, pärisaru-, lammi- ja rannaniidul, rabas ja soostunud niidul, laane-, palu-, salu- ja soostuvas metsas kasvavaid taimeliike botaanikaaia Eesti taimede osakonna taimepeenardel (taimekoosluse mudelis). Tähelepanu pööratakse taimeliikide tunnustele ja looduskaitsele. Iga rühm uurib põhjalikumalt ühte taimekooslust ja koostab seda kirjeldava plakati. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (pargiala vegetatsiooniperioodil ja õppeklass)

Sihtrühm: II kooliaste (4.–6. klass)

Keel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Eesti taimekooslused botaanikaaias 3

Programmi „Eesti taimekooslused botaanikaaias” raames õpilased vaatlevad ja õpivad tundma Eesti taimekooslusi ning neile iseloomulikke taimeliike botaanikaaia välikollektsiooni näitel. Rühmatöös uurivad õpilased loo-, pärisaru-, lammi- ja rannaniidul, rabas ja soostunud niidul, laane-, palu-, salu- ja soostuvas metsas kasvavaid taimeliike botaanikaaia Eesti taimede osakonna taimepeenardel (taimekoosluse mudelis). Tähelepanu pööratakse taimeliikide tunnustele ja looduskaitsele. Iga rühm uurib põhjalikumalt ühte taimekooslust ja koostab seda kirjeldava plakati. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aprillist oktoobrini

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (pargialavegetatsiooniperioodil) ja õppeklass

Sihtrühm: 3. kooliaste (7.-9. klass)

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)

Õppekeel: eesti

Õppeprogrammi juhendaja: Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Loodusvööndid ja kohastumised 3

Programmi „Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumused 3” raames saavad õpilased tutvuda vihmametsas ja kuumakõrbetes valitsevate tingimustega, seal kasvavate taimedega ning nende kohastumustega. Kõik taimed vajavad kasvamiseks ja arenguks eelkõige parasjagu valgust, soojust ja niiskust. See aga, mis kellegi jaoks on parasjagu, on liigiti väga erinev. Erinevates kliimavöötmetes ja loodusvööndites kasvavatel taimedel on erinevad nõudlused öö ja päeva ning aastaaegade pikkuse suhtes ning selleks, et olemasolevaid võimalusi suurimal määral ära kasutada, on taimedel kujunenud mitmed kohastumused. Programmi pikem kirjeldus on SIIN. 

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ botaanikaaed (kasvuhooned ja õppeklass)

Sihtrühm: 7.–9. klass

Keel: eesti keel

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Loodusvööndid ja kohastumised 4

Programmi „Igavesti vihmane suvi ehk kes jääb ellu vihmametsas. Loodusvööndid ja kohastumised 4” raames saavad õpilased tutvuda vihmametsas ja kuumakõrbetes valitsevate tingimustega, seal kasvavate taimedega ning nende kohastumustega. Kõik taimed vajavad kasvamiseks ja arenguks eelkõige parasjagu valgust, soojust ja niiskust. See aga, mis kellegi jaoks on parasjagu, on liigiti väga erinev. Erinevates kliimavöötmetes ja loodusvööndites kasvavatel taimedel on erinevad nõudlused öö ja päeva ning aastaaegade pikkuse suhtes ning selleks, et olemasolevaid võimalusi suurimal määral ära kasutada, on taimedel kujunenud mitmed kohastumused. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ botaanikaaed (kasvuhooned ja õppeklass)

Sihtrühm: 10.–12. klass

Keel: eesti keel

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Okaspuud 3

Õpilased tutvuvad Eesti looduslike ja levinumate võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik okaspuude tundmaõppimiseks TÜ botaanikaaias või kooli juures pargis. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (avamaa kollektsioon, kasvuhooned ja õppeklass) või park kooli ümbruses

Sihtrühm: 3. kooliaste (7.–9. klass)

Keel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi juhendaja: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv, loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani või botaanikaaia juhendaja Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Okaspuud 4

Õpilased tutvuvad Eesti looduslike ja levinumate võõramaiste okaspuudega. Puuliike õpetame määrama nii okste kui ka käbide järgi. Õppeprogrammi üheks osaks on õppekäik okaspuude tundmaõppimiseks TÜ botaanikaaias või kooli juures pargis. Okaspuude programmis saavad vastuse mitmed küsimused: millised okaspuud kasvavad Eestis looduslikult, millised okaspuude liigid on meil tavalisemad haljastuses, kuidas eristada enamlevinud okaspuude perekondi, mis liiki on maailma kõrgeimad okaspuud, millised okaspuud elavad kõige vanemaks ja kui vanaks nad elavad, kui pikk on kõige pikem käbi maailmas, miks on okaspuud olulised meile kõigile. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (avamaa kollektsioon, kasvuhooned ja õppeklass) või park kooli ümbruses

Sihtrühm: 4. kooliaste (10.–12. klass)

Keel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi juhendaja: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv, loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani või botaanikaaia juhendaja Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Tartu, Vanemuise 46, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Taimede eluvormid botaanikaaia kasvuhoonetes 1

Programmi „Nad kõik on taimed. Taimede eluvormid botaanikaaia kasvuhoonetes 1” raames tutvustatakse õpilastele taimeriigi mitmekesisust Tartu Ülikooli botaanikaaia kasvuhoonetes kasvavate taimede näitel. Näidatakse nii eostaimi (samblad ja sõnajalgtaimed) kui ka paljasseemnetaimi ja õistaimi (puud, põõsad, puhmad, liaanid, rohttaimed). Kõik loomad ja taimed on elusolendid. Kõik elusolendid hingavad, toituvad, kasvavad ja paljunevad. Mille poolest on taimed teistsugused kui loomad? Erinevalt loomadest suudavad taimed ise endale päikesevalguse abil veest, õhust ja mineraalidest toitu valmistada. Taimed küll liigutavad – hommikuti avavad ja õhtuti sulevad oma õisi, kasvades sirutavad end valguse poole ning mõned suudavad suisa silmnähtavalt puudutusele reageerida – kuid nad ei saa paigast liikuda. Paljud omadused on kõigil taimedel sarnased, aga palju on neis ka erinevat. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 2 akadeemilist tundi (2vx 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (kasvuhooned, õppeklass ja vegetatsiooniperioodil ka avamaakollektsioonid)

Sihtrühm: 1.–3. klass

Keel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Taimede eluvormid 2

Programmi „Nad kõik on taimed. Taimede eluvormid 2” raames õpilased tutvuvad taimede põhirühmade ja eluvormidega: puud, põõsad, puhmad, rohttaimed, samblad. Õpilased uurivad botaanikaaias, pargis või loodusrajal kasvavaid taimi ja nende omavahelisi seoseid ökosüsteemis, teevad vaatlusi ja lahendavad ülesandeid. Õpilastele tutvustatakse taimeriigi mitmekesisust Tartu Ülikooli botaanikaaias, kooli lähedal pargis või looduses kasvavate taimede näitel. Näidatakse nii eostaimi (samblad ja sõnajalgtaimed) kui ka paljasseemnetaimi ja õistaimi (puud, põõsad, puhmad, liaanid, rohttaimed). Programmis tutvustatakse ka Eestis levinumaid taimeliike. Kõik loomad ja taimed on elusolendid. Kõik elusolendid hingavad, toituvad, kasvavad ja paljunevad. Mille poolest on taimed teistsugused kui loomad? Erinevalt loomadest suudavad taimed ise endale päikesevalguse abil veest, õhust ja mineraalidest toitu valmistada. Taimed küll liigutavad – hommikuti avavad ja õhtuti sulevad oma õisi, kasvades sirutavad end valguse poole ning mõned suudavad suisa silmnähtavalt puudutusele reageerida – kuid nad ei saa paigast liikuda. Paljud omadused on kõigil taimedel sarnased, aga palju on neis ka erinevat. Programmi pikem kirjeldus on SIIN. 

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi botaanikaaias või pargis (3 x 45 min) või 4 akadeemilist tundi looduses (4 x 45 minutit)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: Tartu Ülikooli botaanikaaed (kasvuhooned, õppeklass, vegetatsiooniperioodil ka avamaakollektsioonid) või Tartus Toomemägi või park kooli lähedal. Programmi on võimalik läbi viia ka looduses.

Sihtrühm: 4.–6. klass

Keel: eesti

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske või loodusmuuseumi juhendaja Külli Kalamees-Pani

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/ ja Tartu Ülikooli loodusmuuseum, Vanemuise 46, Tartu, loodusmuuseum@ut.ee, tel 737 6076, www.natmuseum.ut.ee

 Tarbetaimed 2. Taimedelt meie toidulauale

Programmi „Tarbetaimed. Taimedelt meie toidulauale” raames saavad õpilased tutvuda meie toidulaual tavaliste, nii kohalike kui ka Eesti looduses mittekasvavate taimede ja nende saadustega. Suur osa meie igapäevasest toidust on saadud taimedelt – juba pikka aega on eestlaste põhitoiduks olnud kartul, leiba-saia küpsetatakse teraviljast, paljud vitamiinid ja suure hulga muid vajalikke aineid saame me puu- ja köögiviljadest. Aga kui hästi me tunneme taimi, kes meid toidavad? Kas me teame, kust on pärit suhkur või tunneksime me looduses ära banaanitaime? Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min) 

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ botaanikaaed (avamaa (vegetatsiooniperioodil), kasvuhooned (aastaringselt) ja õppeklass) 

Sihtrühm: 4.–6. klass

Keel: eesti keel 

Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja 

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/

 Tarbetaimed 3. Taimedelt meie toidulauale

Programmi „Tarbetaimed 3. Taimedelt meie toidulauale” raames saavad õpilased tutvuda meie toidulaual tavaliste, nii kohalike kui ka Eesti looduses mittekasvavate taimede ja nende saadustega. Suur osa meie igapäevasest toidust on saadud taimedelt – juba pikka aega on eestlaste põhitoiduks olnud kartul, leiba-saia küpsetatakse teraviljast, paljud vitamiinid ja suure hulga muid vajalikke aineid saame me puu- ja köögiviljadest. Aga kui hästi me tunneme taimi, kes meid toidavad? Kas me teame, kust on pärit suhkur või tunneksime me looduses ära banaanitaime? Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Õppeprogrammi kestus: 3 akadeemilist tundi (3 x 45 min)

Õppeprogrammi toimumise aeg: aastaringselt

Õppeprogrammi toimumise koht: TÜ botaanikaaed avamaa (vegetatsiooniperioodil), kasvuhooned (aastaringselt) ja õppeklass

Sihtrühm: 7.–9. klass

Keel: eesti Grupi suurus: kuni 25 õpilast ja õpetaja(d)

Õppeprogrammi läbiviija: botaanikaaia juhendaja Margit Hirv või Kristine Fenske

Õppeprogrammi pakkuja, info ja tellimine: Tartu Ülikooli botaanikaaed, Lai 38, 51005 Tartu, botaed@ut.ee, tel 737 6180, https://www.botaanikaaed.ut.ee/