Õppeprogrammid

Õppeprogrammid

Tartu ülikooli botaanikaaia õppeprogrammid mitmekesistavad tavapärast õppetööd ning aitavad koolitundides õpitut kinnistada. Õppeprogramme viime läbi nii kasvuhoonetes kui välialal.

Õppeprogrammide tellimine

1. Tutvu meie õppeprogrammide valikuga ning vali välja sihtrühmale sobivad teemad.

2. Tellimuse esitamiseks kirjuta aadressil kristine.fenske@ut.ee või helista telefonil 5340 5793. Kindlasti lisa osaleva lasteaia või kooli nimi, klass, osalejate arv ja soovitud toimumisaeg. Vaatame tellimuse läbi ning võtame ühendust, et see kinnitada.

Kui osalejate seas on erivajadustega inimesi, soovid õppeprogrammi läbiviimist lühendatud versioonis või on muid erisoove, palun pane ka need kirja.

3. Õppeprogrammide tellimine on tasuline: 2 akadeemilist tundi kestev õppeprogramm maksab 90 eurot ja 3 akadeemilist tundi kestev õppeprogramm 135 eurot.

Alates 01.08.2022 muutuvad õppeprogrammide hinnad:

  • Õppeprogramm 2 akadeemilist tundi (2×45 minutit) 110 eurot

  • Õppeprogramm 3 akadeemilist tundi (3×45 minutit) 145 eurot

4. Koolid saavad õppeprogrammide tellimiseks küsida toetust SA Keskkonnainvesteeringute Keskuselt www.kik.ee.

Tutvu ka Tartu ülikooli loodusmuuseumi õppeprogrammidega http://www.natmuseum.ut.ee/et/%C3%B5ppeprogrammid.

Lisainfo ja tellimine:

Kristine Fenske

tel 5340 5793

kristine.fenske@ut.ee

Õppeprogrammide kirjeldused:

* Eesti kooslused botaanikaaias


Õpilased vaatlevad ja õpivad tundma Eesti kooslusi ning neile iseloomulikke taimeliike botaanikaaia välikollektsiooni näitel. Rühmatöös uurivad õpilased loo-, pärisaru-, lammi- ja rannaniidul, rabas ja soostunud niidul, laane-, palu-, salu- ja soostuvas metsas kasvavaid taimi. Tähelepanu pööratakse taimede tunnustele ja kaitsele. Iga rühm koostab kooslust kirjeldava plakati. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 7.‒10. klass

Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumisaeg: aprillist oktoobrini

Toimumiskoht: TÜ botaanikaaed

* Kodumaa puittaimed


Õpilased tutvuvad botaanikaaia kogudes olevate kodumaiste puittaimede ja nende välimuse eripäradega. Õpilased teevad esitluse uuritud taimedest ka teistele rühmadele.

Sihtrühm: 1.‒3. (4.) klass, kohandatav ka lasteaialastele

Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumisaeg: septembrist oktoobrini ja aprillist maini

Toimumiskoht: TÜ botaanikaaed

Nad kõik on taimed! Taimede elu(vormid) botaanikaaia kasvuhoonetes


Õppeprogrammis õpitakse taimi vaatlema, võrdlema ja rühmitama. Õpilased tutvuvad taimeriigi mitmekesisusega botaanikaaia kasvuhoonetes kasvavate taimede näitel. Õpitakse tundma eostaimi (samblad, sõnajalgtaimed), paljasseemnetaimi ja õistaimi (puud, põõsad, puhmad, liaanid, rohttaimed).

Sihtrühm: lasteaialastele

Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja

Kestus: 1 akadeemiline tund 

Toimumisaeg: aastaringselt, soovitatavalt oktoobri lõpust aprilli alguseni

Toimumiskoht: TÜ botaanikaaia kasvuhooned

Samblad ‒ rohelise planeedi saladus


Õpilased tutvuvad samblaaiaga, uurivad sammalde ehitust ja tunnuseid, eluviisi ja ökoloogiat. Õpilased saavad rohkem teada tavalistest liikidest nagu metsakäharik, laanik, palusammal, karusammal, aga ka haruldasematest nagu põlispuudel kasvav sulgjas õhik. Vaatame lühifilmi sammalde elutsüklist ja uurime mikroskoobiga sammalde ehitust.

Sihtrühm: 5.‒6. klass, 7.‒9. klass

Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumisaeg: peamiselt märtsist novembrini, kokkuleppel ka muul ajal

Toimumiskoht: TÜ botaanikaaed

* Tarbetaimed. Taimedelt meie toidulauale


Kui hästi tunned taimi, kes meid toidavad? Kas tead, kust on pärit suhkur või milline on banaanitaim? Õpilased tutvuvad meie toidulaual nii tavaliste kui ka Eesti looduses mittekasvavate taimede ja nende saadustega. Õpilased vaatlevad, võrdlevad, analüüsivad ja teevad järeldusi toidutaimede kohta. Õpilased oskavad seostada meie igapäevaelus kasutatavaid taimi looduskeskkonnaga. Programmi pikem kirjeldus on SIIN.

Sihtrühm: 7.‒9. klass

Rühma suurus: kuni 25 õpilast + õpetaja

Kestus: 3 akadeemilist tundi

Toimumisaeg: aastaringselt

Toimumiskoht: TÜ botaanikaaia kasvuhooned